Visualisering af AART architects

Nyt auditorium til Aarhus Universitet

Aarhus Universitet opfører et nyt auditorium i Universitetsbyen.

Auditoriet skal anvendes til universitetets forelæsninger - især for studerende fra Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Bygningen vil også kunne huse universitetets arrangementer og andre eksterne begivenheder, der har sammenhæng til universitetets virke samt større konferencer.

Ved auditoriebygningen skal der endvidere etableres en foyer, café, studiemiljøer og opholdsrum. Det skal være et sted, der er åben for alle studerende.

Det centralt placerede auditorie udformes som en rotunde udført i glas og aluminium med plads til 800 personer. Indretningen skal have fokus på moderne AV-udstyr og kvalitetsinventar, der vil åbne auditoriet og Aarhus Universitet op for endnu større muligheder i fremtiden. Auditoriet forventes af åbne i løbet af 2025.


Salling Fondene har støttet indkøb af AV-udstyr og inventar i det nye auditorie.


Auditoriet forventes af åbne i løbet af 2025.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information