Ansvarlighed

Salling Fondene støtter projekter, der gør hverdagen bedre – til gavn og glæde for de mange. Både for os, der er her i dag, men også for fremtidige generationer. Som en del af vores kontinuerlige arbejde med ansvarlighed, har vi udarbejdet en række ESG-retningslinjer. Alle, der ansøger Salling Fondene, skal derfor forholde sig til, hvordan projektet bidrager til en ansvarlig og bæredygtig udvikling.

Disse retningslinjer, der skal inspirere og motivere vores ansøgere til bæredygtige og ansvarlige handlinger i store som små projekter, har afsæt i ledelsesværktøjet ESG, som er en forkortelse for Environment, Social og Governance:

Her er et billede, af et blad

E handler om at udvise ansvar for miljø og klima i de valg, ansøger træffer og dækker blandt andet forhold omkring klima, forurening, vand og havressourcer, cirkulær økonomi og biodiversitet.

Her ses et billede af flere mennesker

S handler om at tænke social ansvarlighed ind i projektet fra start til slut, herunder at sikre ordentlige arbejdsforhold for egne og samarbejdspartneres ansatte. Herudover handler det om produktsikkerhed og beskyttelse af kunder/forbrugere og ikke mindst om at udvise hensyn til lokalsamfundet.

Her ses et billede af en bygning

G handler om det ledelsesmæssige ansvar og transparens i beslutningerne – herunder at sikre oplysninger om bestyrelsessammensætning, strategi- og risikostyring, aflønning af ledelsen, anti-korruption og politisk engagement.

Retningslinjerne er udviklet med respekt for forskelligheden blandt projekter samt en erkendelse af, at løsningerne kan se forskellige ud.

Retningslinjerne kan downloades her:

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information