Aarhus Symposium

Aarhus Symposium er en årlig tilbagevendende lederkonference på Aarhus Universitet

Aarhus Symposium har til formål at bygge bro mellem de studerende og centrale beslutningstagere i samfundet og erhvervslivet.

Gennem et heldags arrangement tilbyder Aarhus Symposium 650 studerende en unik mulighed for at debattere årets tema med nutidens ledere.

Forud for Aarhus Symposium afholdes også arrangementet Aarhus Symposium Focus, hvor 350 studerende får mulighed for at indgå i en mere faglig debat.

Foruden denne donation, er der bevilliget:

 

Donationsmodtager: Aarhus Symposium

Samlet donation: 125.000 kr.

Aarhus Symposium debat mellem flere

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information