Aarhus Universitet The Kitchen indgang

Aarhus Universitet - The Kitchen

I 2020 blev The Kitchen etableret for at skabe yderligere impact i det danske samfund, ved at inspirere og hjælpe flere studerende og forskere til at etablere startups fra Aarhus Universitet. Næsten 400 startups har været tilknyttet The Kitchen siden 2020, og tilsammen har de rejst mere end 150 mio. kr. i privat og offentlig finansiering i løbet af deres tid i The Kitchen.

The Kitchen byder på åbne work spaces og faciliteter til brug for iværksættere og danner ramme om en lang række åbne arrangementer om iværksætteri. Studerende og forskere har adgang til rådgivning og finansieringsmuligheder, og bliver forbundet med startupmiljøet og erhvervslivet i Aarhus.

Salling Fondene har støttet nedenstående indsatser:

  • Workshops for iværksættere, hvor forskere og studerende uddannes til praktisk iværksætteri.
  • Et entreprenørskabsprogram for udviklingstunge forskningsprojekter, der inddrager studerende eller erfarne iværksættere uden forskningsbaggrund.
  • AU Launch - et legat program til startups. Programmet skal støtte nye startups i teknologisk afklaring og markedstilpasning. Legatet skal imødekomme manglen på risikovillig finansiering.

 

Donationsmodtager: Aarhus Universitet

Samlet donation: 6.000.000 kr.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information