Nyt tag til Børsen i København

Bygningen, der er fra 1625, har i en årerække trængt til en udvendig renovering. Salling Fondene har  støttet renovering af bygningens kobbertag sammen med en række danske fonde, herunder  Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden, samt Slots- og Kulturstyrelsen. Renoveringen forventes at være færdig i efteråret 2024 til fejringen af Børsen 400-års jubilæum.

Renoveringen indebærer:

  1. Restaurering af bygningens sandstensornamenter og genhugning af sandstensfigurer 
  2. Restaurering af kobbertaget
  3. Skalmur og cementmørtel fra 1880'erne fjernes og erstattes af nye håndstrøgne mursten i renæssanceformat

Donationsmodtager: Dansk Erhverv

Samlet donation: 10.000.000 kr.

Renovering af Børsen

Kong Christian D. 4. opførte i årene 1618-1624 Børsen for at fremme international handel til gavn for den nationale velstand. Børsen skulle være det fysiske mødested for danske og udenlandske købmænd. Børsen har lige siden været et symbol på handel og internationalt udsyn. I dag er Børsen hovedsæde for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der arbejder for handelserhvervenes politiske og økonomiske interesser.

Børsen er én af Københavns ældste bygninger og i kræft af sin lange historie, er det vigtigt at bygningen bliver bevaret og føres tilbage til sin oprindelige stand. Renoveringen skal dermed være med til at sikre et stykke af Danmarkshistorien. Læs mere om Børsens historie på visitcopenhagen.dk og hovedstadshistorie.dk

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information