BRYD TAVSHEDEN, forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Vold kan have mange former og udtryk, og er stadig dén dag i dag et tabu at tale om.

BRYD TAVSHEDEN holder temaoplæg om børne- og kærestevold for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser i hele landet. Oplægget har fokus på at bryde tabuet og give viden om vold og voldens konsekvenser. BRYD TAVSHEDEN har holdt oplæg for mere end 100.000 elever.

Salling Fondene har støttet til BRYD TAVSHEDEN fortsat kan komme ud til skoler med fysiske temaoplæg om vold, kreative konkurrencer om vold med Ligestillingsministeriet samt online undervisningsmateriale via deres hjemmeside.

Salling Fondene har tidligere støttet foreningen i 2016 med 183.013 kr. til BRYD TAVSHEDEN og i 2018 med 250.000 kr. til BRYD TAVSHEDEN, bryd tavsheden om livet med vold.

 

Donationsmodtager: BRYD TAVSHEDEN

Donation: 100.000 kr.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information