concito

CONCITO – Klimavenlige fødevarer

Forbrugere såvel som professionelle aktører i dagligvaresektoren efterspørger i stigende grad oplysning om klimaaftrykket på de fødevarer, de køber og sælger.
Salling Fondenes har støttet projektet "Den store klimadatabase", hvor Danmarks grønne tænketank CONCITO vil gøre klimaaftrykket fra mere end 500 fødevarer offentligt tilgængeligt. 

"For at vi skal lykkedes med en ordentlig, reel og ambitiøs klimamærkning i Danmark, kræver det, at det et stærkt fundament af forskning og viden. CONCITOS forskning og værktøjer kan netop være det fundament, og derfor er vi glade for at kunne bakke op om og donere til ”Den store klimadatabase”. Ikke mindst fordi vi oplever et stort ønske fra mange danskere om hjælp til at navigere, når de gerne vil handle mere klimavenligt”, siger Per Bank, der er bestyrelsesformand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Donationsmodtager: CONCITO

Samlet donation: 1.700.000 kr.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information