eskelunden set fra luften
eskelunden naerbillede af gangbro
eskelunden foerbillede af skovomraede

Eskelunden

Fra losseplads til naturoplevelser og koncertplads. I Aarhus ligger et naturområde, der i mange år blot har været vild natur. Dette område er nu omdannet til et nyt skønt naturområde, hvor det er muligt at opleve naturen sammen i oplevelser.

Salling Fondene har støttet etablering af event-og koncertplads og bypark ved Eskelunden med 11 mio. kr.

Herudover er der støttet fire udvidelser til området. 

- Stiforbindelse ind i området fra Ringvejen - Boardwalk - Udendørs opholds- og oplevelsesrum ved søen - Læringsrum til daginstitutioner, skoler og grupper

Eskelunden har stor fokus på biodiversitet og ønsker at de besøgende kan trave i den fri natur med mulighed for at opleve dyrene i deres naturlige miljø.

Donationsmodtager: Aarhus Events, Aarhus Kommune

Samlet donation: 11.950.000 kr.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information