FødevareBanken – kampen mod madspild

FødevareBanken er den største organisation i Danmark, der arbejder struktureret og fødevaresikkert med at fordele madoverskud til udsatte og svagt stillede borgere.

Salling Fondene har støttet organisationen i indsatsen med at reducere madspild og samtidig hjælpe socialt udsatte børn, unge og voksne i Danmark.
FødevareBanken modtager overskudsvarer fra supermarkederne. I 2023 blev 1.370 tons overskudsmad til over 3,4 millioner måltider - i stedet for at blive smidt ud.

Gennem flere år har FødevareBanken modtaget donationer fra Salling Fondene. Donationerne er bl.a. gået til indkøb af kølebiler og lagerfaciliteter, som gør det muligt for organisationen at fortsætte og udvide sit velgørende arbejde.

Donationsmodtager: FødevareBanken

Samlet donation: 3.979.000 kr.

FødevareBanken frivillig fylder lastbil med overskudsvarer
Den nye bil fra FødevareBanken

En ny kølebil

Hver eneste uge kører FødevareBankens 200 frivillige landet rundt med overskudsvarer til væresteder, madfællesskaber, krisecentre, morgenmadsklubber på skoler m.m.

De frivilliges arbejde er altafgørende for, at FødevareBanken kan håndtere fordelingen af de mange tons madvarer.

Overskudsmaden bliver omdannet til nærende måltider, samvær og trygge fællesskaber. En kølebil er derfor et vigtigt element i arbejdet med at fragte de mange tons fødevarer.

Vi har støttet til køb af en ny kølebil, så FødevareBanken som landsdækkende aktør, fremover kan fragte endnu flere overskudsfødevarer på tværs af Danmark.

Kølebilen er særligt indrettet til at kunne rumme paller og skal køre mellem afdelingerne og sikre, at der kommer varer ud til alle 395 modtagerorganisationer.

Salling Group, der driver dagligvarekæderne Bilka, føtex og Netto, kan gennem deres partnerskab  med FødevareBanken arbejde målrettet i kampen for at nedbringe madspild. Fødevarerne som kæderne indsamler til FødevareBanken kan være varer der nærmer sig sidste salgsdato, har mindre fejl på emballagen eller pletter på frugter eller grøntsager.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information