Gammel Estrup, Randers

Museet fortæller om Danmark efter reformationen
Gammel Estrup ligger på vejen mellem Randers og Grenaa.
Der afholdes hvert år en række store arrangementer på stedet, herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen 'Jul for herskab og tjenestefolk'.

I forbindelse med reformationsjubilæet ønskede museet at restaurere og nyformidle tre rum, hvor historien om Danmark efter reformationen i dag kan opleves. Renovationen er støttet af Salling Fondene.

I 2022, blev der doneret 500.000 kr. til Gammel Estrup - ny herregårdslegeplads.

Donationsmodtager: Gammel Estrup

Samlet donation: 1.000.000 kr.

kasper tipsmark foran gammel estrup
gammel estrup herregaardsrum med to herskabelige klaededragter
gammel estrup herregaardsrum med daekket bord
gammel estrup praest og herremand ved daekket bord

Donation til indretning af renæssancerum

Museet på Gammel Estrup har eksisteret siden 1930 og arbejder både med bevaring og med forskning i og formidling af de danske herregårdes historie generelt. I den herregårdenes historie spiller reformationen en stor rolle.

Efter den katolske kirkes fald blev adelen magtfuld og velstående som aldrig før. Overalt skød herregårde op, og deres pragt afspejlede adelens magt og velstand. Samtidig påtog standen sig rollen som den protestantiske tros vogter, og man overtog en del af kirkens velfærdsmæssige forpligtelser.

De nyistandsatte rum fortæller historien om herremandens nye position i samfundet i 1600-tallet. Udstillingen blev åbnet af HKH Prins Joachim i 2017 og er del af museets permanente udstilling.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information