headspace Family

Den nationale sundhedsprofil fra 2021 viser, at danskernes mentale sundhed er blevet markant dårligere. Dette er målt ved parametrene: selvvurderet mentalt helbred, selvvurderet stress niveau samt selvvurderet tilfredshed med sociale relationer (ensomhed).

Det gælder særligt for de yngste målgrupper af unge mellem 16-24 år og i særdeleshed for de yngre kvinder. Der er således ingen tvivl om, at nutidens ungdom har det svært. 

Initiativet headspace Family bygger ovenpå de gode erfaringer, som 10 år med headspace har givet. headspace er et initiativ under Det Sociale netværk; en forening, der arbejder for at fremme mental sundhed, skabe grundlag for en nytænkende, bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets psykisk sårbare og fjerne tabuer og fordomme. 

Salling Fondene har støttet til udviklingen af headspace Family, der skal kunne tilbyde:

  • Individuel pårørenderådgivning til familiemedlemmer til unge i headspaces målgruppe
  • Gruppebaseret pårørenderådgivning til familiemedlemmer til unge i headspaces målgruppe
  • Familierådgivning for hele familien
  • En online vidensportal hvor unge, familier, pårørende og fagpersoner kan søge råd og vejledning

 

Donationsmodtager: Det Sociale Netværk

Samlet donation: 2.500.000 kr.

headspace familie snakker sammen
headspace unge samles

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information