Kirkerum, Aarhus Arrest

Aarhus Arrest blev bygget i 1906 og ligger midt i Aarhus by. Arresten huser primært varetægtsfængslinger, men til tider også afsoninger i kortere perioder.

I fængslerne kan man typisk få besøg af sin familie, sine børn og pårørende, man kan træne, gå i skole og gå i kirke. Det kan man ikke i Aarhus Arrest.

Får man besøg som indsat i Aarhus Arrest foregår dette i et besøgslokale i max. en time en gang om ugen, hvor en betjent ofte deltager for at kontrollere, at den indsatte og de besøgende ikke taler om den indsattes sag.

Salling Fondene har støttet til etableringen af et nyt kirkerum i Aarhus Arrest. Et rum til gudstjenester, samtale og fordybelse. Formålet med kirkerummet er at hjælpe de indsatte til en bedre tilværelse både under og efter dom og afsoning.

 

Donationsmodtager: Kriminalforsorgen

Samlet donation: 3.000.000 kr.

Aarhus Arrest kirkerum

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information