Kong Frederiks Center for Offentlig ledelse, Aarhus

Forskning i topklasse. Et internationalt kraftcenter for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse. Sådan lyder ambitionen for Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, der blev etableret i forlængelse af en donation fra Salling Fondene.

Centret skal uddanne fremtidens offentlige ledere samt sikre forskning i topklasse, der kan forbedre den offentlige sektor til gavn for borgerne og samfundet. Centret er etableret ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor der allerede i dag er et miljø i verdensklasse inden for offentlig ledelsesforskning. Centret er opkaldt efter H.M. Kongen, der selv har sin kandidatgrad fra instituttet.

Centret åbnede i maj 2018.

Donationsmodtager: Aarhus Universitet

Samlet donation: 82.222.500 kr.

KronprinsFrederikCenterforOffentligLedelse

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information