LEAPS - læringsprojekt for folkeskolen, Aarhus

LEAPS er et projekt, der har til formål at øge børns engagement i skolen ved at integrere deres læring i meningsfyldte projektforløb, som tager udgangspunkt i virkeligheden. De skoler der på nuværende tidspunkt har implementeret LEAPS modellen har oplevet et fald i fraværet hos eleverne på 20 %.

Modellen er inspireret af amerikanske skolemodeller, hvor børn gennem autentiske projekter skal løse problemer og anvende deres viden fra de humanistiske og naturvidenskabelige fag på en meningsfyldt og engagerende måde. LEAPS-forløbene skal give børnene de kompetencer, som vi i dag kalder ”21st century skills”.

Disse omfatter: Kritisk tænkning, kreativitet, samarbejde, kommunikation, informationsfærdigheder, medie færdigheder, teknologiske færdigheder, fleksibilitet, lederskab, initiativ, produktivitet og sociale færdigheder.

Donationsmodtager: KATA fonden

Samlet donation: 10.000.000 kr.

LEAPS-initiativet

LEAPS-initiativet blev startet af KATA-fonden i 2016 med støtte fra en række større fonde herunder Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien i Danmark.

Salling Fondene har støttet LEAPS-initiativet med 10.000.000 kr. til udbredelse af af LEAPS til i alt 11 skoler over en 5 årig periode.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information