TrygFondens Familiehus

TrygFondens Familiehus ligger ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Her kan familier bo, imens de har et barn langtidsindlagt på hospitalet. Der bor mere end 600 familier i Familiehuset om året. Familierne kommer fra hele landet og for mange af familierne, er der tale om mange og lange forløb, da børnene kæmper mod alvorlige sygdomme som kræft, hjertesygdomme, nyre sygdomme, neurologiske sygdomme. 

Et ophold i Familiehuset betyder, at færre af de indlagte børn føler sig ensomme, færre af deres søskende føler sig oversete, og færre familier går i opløsning under og efter behandlingsforløbene. Familiehuset er familiernes hjem i en periode, hvor de ikke kan være hjemme - på trods af, at de har brug for trygge rammer.
Disse rammer, bestræber Familiehuset sig på at tilbyde, bl.a. ved at støtte op om følgende: 

  • Det syge barn kan få adspredelse i sin sygdom og leve så normalt som muligt
  • Søskende kan være en del af familien og ikke skærmes derhjemme
  • Forældre får støtte til at kunne holde sammen på deres familie, deres ægteskab og sig selv

Donationsmodtager: Trygfondens Familiehus

Samlet donation: 500.000 kr.

xxx

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information