Værestedet, Aarhus

Det nuværende ”Værestedet”, som ligger i Jægergårdsgade i Sydhavnen er nedslidt. Brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere efterspørger bedre rammer, så de udsatte borgere kan blive behandlet med værdighed og mødes et sted, hvor de kan få ro og hjælp.

Ca. 60 borgere besøger Værestedet dagligt. I alt bruger ca. 300 borger Værestedet regelmæssigt. Tilbuddet er åbent 365 dage om året.

Salling Fondene har støttet opførelsen af et nyt værested for voksne med psykiske eller sociale sårbarheder samt hjemløse aarhusianere. Det nye værested skal give de udsatte borgere mulighed for at mødes et sted, hvor de kan få ro, hjælp og støtte. Et fristed med plads til fællesskab og forskellighed og med mulighed for at blive hjulpet videre til en mere selvstændig tilværelse.

Det nye værested forventes at kunne tages i brug i starten af 2027.


Donationsmodtager: Aarhus Kommune

Samlet donation: 8.000.000 kr.

Værestedet
Værestedet udenfor Aarhus

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information