Jens Bjerg Sørensen

Jens Bjerg Sørensen

Bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen (1957) er tiltrådt som formand for bestyrelsen i Købmand Herman Sallings Fond d. 13. august 2009 og senest genvalgt d. 24. maj 2022.

Jens Bjerg Sørensen blev valgt til bestyrelsen grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger for at kunne varetage fondens erhvervsformål. Han har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber. Dertil kommer hans indgående kendskab til Salling Group i kraft af hans hverv som næstformand.

Han opfylder kravet om tilstrækkelig nær tilknytning til Aarhus.

Adm. direktør, Aktieselskabet Schouw & Co.

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information