Nils Smedegaard Andersen

Nils S. Andersen

Bestyrelsesmedlem

Non-executive Director

Født i 1958, indvalgt i bestyrelsen i 2014

Nils Smedegaard Andersen er udpeget til bestyrelsen grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger til at kunne varetage fondens erhvervsformål. Han har erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber og har indgående kendskab til aktiviteterne i Salling Group. 

Salling Fondene

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR-nummer
Købmand Herman Sallings Fond
53520413

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
53520510

Information